העתיד הכלכלי שלך
חייב SKILLS

התנהלות פיננסית נכונה, ייעוץ כלכלי, קורסים

נעים להכיר,
SKILLS

SKILLS היא לא עוד משרד סטנדרטי, אלא כזאת שמתקדמת בקצב שלך ומשלבת המון פרקטיקה, ואת כל מה שצריך באמת כדי להמציא את עצמך מחדש ותכל’ס איך להתנהל בשטח. SKILLS מלמדת בראש ובראשונה התנהלות פיננסית נכונה כדי לשמור על הכסף הקיים, וזאת לצד לימודים, שיכינו אותך לעולם האמיתי.
הפגישות הם היברידיים, מרחוק או מקרוב – איך שמתאים לך!

קורס שוק ההון

בוא נדבר,
ותקבל
שיחת ייעוץ
אישית חינם
 

מסלולי ההכשרה
הנחשקים של
SKILLS

 SKILLS מציעה תוכנית להתנהלות פיננסית נכונה,
התוכנית מכילה פגישות אישיות על מנת לקדם אותך שלב אחרי שלב לניהול כלכלי נכון יותר של הכסף שלך. במהלך התוכנית נעבור על ההוצאות וההכנסות שלך, על התשלומים המיותרים שלך ונבין איך אפשר לקצץ בהוצאות והלגדיל את ההכנסות מבלי לפגוע ברמת החיים הנוכחית.

לימוד שוק ההון
שוק ההון לימודים
יעוץ

כלכלי

אנחנו נשב אתכם אחד על אחד ונבנה לכם תוכנית להתנהלות פיננסית נכונה  מא עד ת, נעבור על תזרים ההוצאות שלכם ונבנה לכם תוכנית עבודה

שוק ההון לימודים
מסלול סודות

העשירים

הסודות שלא שותפו מעולם, איך להתנהל, מה לעשות ואיזה מחשבה צריכה להיות לנו בכדי להגיע למעמד הגבוה ביותר. חד פרקטי וכזה שילמד אותך להיכנס לנעליהם של העשירים ולהגיע לטופ.

לימודי מסחר בשוק ההון
קורס שוק ההון

למתחילים

קורס שוק ההון המכיל סיליבוס מקיף מאוד ומשלב את כל תחומי הלימוד הדרושים להצלחה שלך במסחר.

לימודי השקעות בשוק ההון
התנהלות פיננסית

נכונה

מפגש אחד על אחד שבו תקבל את כל הכלים הדרושים על מנת להתנהל כלכלית בצורה נכונה יותר

מכללת שוק ההון
אימון מנטלי

למסחר

הקורס מכניס אותך לדופק גבוה ומלמד שיטות וטכניקות
שיאפשרו לך למנף את הכסף וליהנות מרווחים עצומים.

הצלחות של הבוגרים

למה דווקא SKILLS? 

עצמאות
כלכלית

לימודים שמאפשרים לך
לצאת לדרך עצמאית,
בקצב שלך.

ערך
מוסף

חשיפת סודות
העשירים רק אצלנו
בפעם הראשונה בישראל.

השקעה
לטווח הארוך

שוק ההון הוא
"כלי להעברת כספים מחסרי הסבלנות לבעלי הסבלנות"
וורן באפט.

פרקטיקה
נכונה

הקורסים
שמלמדים אותך מה
צריך כדי להצליח יום אחרי.

התנהלות
פיננסית נכונה

איך להתנהל נכון עם
החסכונות ברמה
היומיומית.

התנהלות פיננסית נכונה
 

SKILLS  מציעה מספר מסלולים אטרקטיביים וגמישים למי שמעוניין לדעת איך להתנהל פיננסית בצורה נכונה, איך לנהל את הכסף שלכם בצורה טובה יותר, איך להשקיע את הכסף שלכם. בין היתר, תוכל למצוא גם קורסים בנושא השקעות, פיננסים, שוק ההון והתנהלות פיננסית נכונה. כלל הקורסים מלווים בהסברים פרטניים של המרצים הטובים בתעשייה, כאלה שמסחר זורם ב- DNA שלהם. בנוסף ללימודי שוק ההון, המכללה מעניקה גם התנהלות פיננסית נכונה ואף חושפת את סודות העשירים, על מנת שתוכל למנף בחוכמה את הכסף ולשמור עליו, כדי שתוכל לסחור בצורה יציבה ולצבור ביטחון, תוכל ליהנות גם מאימון מנטלי לסוחרים שיזניק אותך כמה רמות קדימה. אל תפספס את ההזדמנות, בוא לפגישה ונעזור לך להתנהל פיננסית טוב יותר!

Introduction to Thepokies76.net Australia Casino

Welcome to the captivating world of Thepokies76.net Australia Casino, where gaming dreams become reality. This comprehensive guide is your passport to uncovering an online casino that’s synonymous with excitement, rewards, and top-tier entertainment.

Thepokies76.net Australia Casino: Your Gaming Oasis

Immerse yourself in a gaming experience that transcends boundaries. At Thepokies76.net, we’ve curated a world of thrilling games, exceptional bonuses, and seamless payments. Whether you’re a seasoned gambler or a novice explorer, our casino promises an unforgettable journey.

Thepokies76.net Casino Login and Sign Up Process: Navigating the Pathway

Embarking on your gaming adventure at Thepokies76.net is as simple as can be. Let’s walk you through the casino’s login and sign-up process while shedding light on site mirrors for smooth accessibility.

Exploring Site Mirrors

In a world of digital connectivity, site mirrors play a pivotal role in ensuring uninterrupted access. Thepokies76.net employs advanced technology to offer mirrors that ensure seamless gameplay, even if one domain encounters technical glitches.

Guide to Thepokies76.net Casino Login Process: Step by Step

Getting started is a breeze. Here’s your step-by-step guide to logging in:

 • Visit Thepokies76.net: Open your preferred browser and navigate to Thepokies76.net.
 • Click “Login”: Locate the “Login” button at the top right corner of the page and click it.
 • Enter Credentials: Provide your registered email address and password.
 • Click “Login”: Click the “Login” button to access your account.

Creating an Account on Thepokies76.net: Your Pathway to Play

New to Thepokies76.net? Let’s guide you through the process of creating an account:

 • Visit Thepokies76.net: Launch your browser and visit Thepokies76.net.
 • Click “Sign Up”: Locate the “Sign Up” button and click to begin the registration process.
 • Enter Details: Fill in your personal details, including name, email, and date of birth.
 • Choose Username and Password: Select a unique username and a strong password.
 • Complete Verification: Follow the instructions to verify your email and complete the registration.

Steps for Accessing Your Account Securely: Your Safety Matters

Securing your account is paramount. Follow these steps to ensure your account remains protected:

 • Use Strong Passwords: Create a password that combines letters, numbers, and symbols.
 • Enable Two-Factor Authentication: Opt for two-factor authentication for an extra layer of security.
 • Avoid Public Wi-Fi: Refrain from logging in using public Wi-Fi networks.

Troubleshooting Login Issues: Expert Assistance at Your Fingertips

Experiencing login issues? Don’t worry; our support team is here to help. Contact us through live chat, email, or phone for prompt resolution.

Thepokies76 Casino Sign-Up: Your Journey Begins Here

Ready to embark on your gaming journey? Let’s delve into the step-by-step instructions for signing up at Thepokies76.net:

 • Access Thepokies76.net: Open your browser and navigate to Thepokies76.net.
 • Locate “Sign Up”: Find and click the “Sign Up” button.
 • Complete the Form: Fill in your personal information accurately.
 • Verify Your Email: Follow the instructions sent to your email for verification.

Registering a New Account on Thepokies76.net: Unlock Endless Possibilities

Setting up an account at Thepokies76.net opens doors to a world of gaming possibilities. Here’s how:

 • Visit Thepokies76.net: Launch your browser and go to Thepokies76.net.
 • Click “Sign Up”: Find and click the “Sign Up” button.
 • Provide Information: Enter your details, ensuring accuracy.
 • Complete Verification: Verify your email according to the instructions received.

Step-by-Step Guide for Completing the Sign-Up Process: Your Journey Unfolds

Embark on your gaming adventure with a step-by-step guide to completing the sign-up process:

 • Access Thepokies76.net: Open your browser and navigate to Thepokies76.net.
 • Click “Sign Up”: Locate and click the “Sign Up” button.
 • Enter Details: Provide accurate personal information as prompted.
 • Verify Email: Follow the verification instructions sent to your email.

Providing Accurate Personal Information: Your Gateway to Gameplay

Accuracy is key when it comes to your personal information. Ensure that your details are entered correctly during the sign-up process.

Verifying Your Email and Account Details: A Crucial Step

Verification adds an extra layer of security to your account. Follow the instructions in the verification email to complete the process.

Highlights of Thepokies76.net Casino: Elevating Your Experience

At Thepokies76.net, the journey is as important as the destination. Let’s explore the highlights that set our casino apart:

Thepokies76.net Casino Features: A Glimpse of Excellence

 • Vast Game Library: Immerse yourself in over 2000+ games, catering to every taste.
 • User-Friendly Interface: Navigate the casino effortlessly with an intuitive layout.
 • Mobile Compatibility: Enjoy seamless gaming on both Android and iOS devices.

Tips for Safe and Responsible Gambling: Your Well-Being Matters

While gaming is exhilarating, responsible gambling ensures a positive experience. Here are some tips to keep in mind:

 • Set Limits: Define your gaming budget and stick to it.
 • Play for Fun: Approach gaming with the intention of enjoyment rather than profit.
 • Know When to Stop: Recognize when it’s time to take a break or stop playing.

Thepokies76 Australia Casino Games: Diving into Thrilling Adventures

Let’s take a closer look at the exciting games that await you at Thepokies76.net:

Overview of Popular 5 Casino Games

 • Jane Hunter and the Mask of Montezuma by Pragmatic Play
 • Wolf Power Megaways by Playson
 • Dead or Alive 2 Feature Buy by NetEnt
 • Joker Bombs by Hacksaw
 • Razor Shark by Push Gaming

ThePokies76.net Casino Game Selection: A World of Choice

Experience the magic of diverse game categories, ensuring there’s something for every player:

 • Slots: From classic to modern, explore a plethora of slot games.
 • Table Games: Try your luck at roulette, blackjack, baccarat, and more.
 • Video Poker: Enjoy a fusion of poker and slot gaming.
 • Specialty Games: Embark on unique adventures with specialty games.

10 Best and Hot Slot Machines and Pokies on Thepoikies76.net Australia Casino

Get ready for unparalleled excitement with these top 10 slot machines and pokies:

 • Mega Moolah by Microgaming
 • Starburst by NetEnt
 • Book of Ra by Novomatic
 • Gonzo’s Quest by NetEnt
 • Mega Fortune by NetEnt
 • Thunderstruck II by Microgaming
 • Cleopatra by IGT
 • Immortal Romance by Microgaming
 • Bonanza by Big Time Gaming
 • Age of the Gods by Playtech

Table Games: A World of Classic Entertainment

Immerse yourself in classic table games that have stood the test of time:

 • Blackjack: Test your strategy and luck in the game of 21.
 • Roulette: Place your bets and let the wheel decide your fate.
 • Baccarat: Play the elegant game of chance favored by James Bond.

Video Poker and Other Specialty Games: A Unique Adventure

Experience the fusion of poker and slot gaming with video poker. Additionally, explore specialty games that offer a refreshing twist to traditional casino games.

Promotions and Bonuses: Elevating Your Wins

Thepokies76.net Casino takes pride in its generous promotions and bonuses. Let’s explore what’s in store for you:

Overview of Thepokies76.net Casino Promotions

 • Welcome Bonus: Kickstart your journey with a 100% match bonus up to $500 and 100 free spins.
 • No Deposit Bonus: Receive $10 for signing up on mobile, no deposit required.
 • Loyalty Programs: Earn rewards as you play and climb loyalty tiers.
 • VIP Rewards: Enjoy exclusive benefits as a VIP player.

Terms and Conditions for Bonuses: Know Before You Play

While bonuses are exciting, it’s crucial to understand the terms and conditions attached to them. Be sure to read and comprehend the requirements to make the most of your bonuses.

Payment Methods: Seamlessly Funding Your Adventure

Discover a range of convenient and secure payment options for your deposits and withdrawals.

Accepted Payment Options at Thepokies76.net

 • Visa and MasterCard: Swift and secure credit card transactions.
 • PayID: Simplify transfers with this convenient option.
 • BTC (Bitcoin): Embrace the future with cryptocurrency transactions.

Depositing Funds into Your Casino Account: Easy and Efficient

Funding your casino account is a breeze. Here’s how to make deposits:

 • Log In: Access your casino account.
 • Go to Cashier: Navigate to the cashier section.
 • Select Deposit: Choose the deposit option and select your preferred payment method.
 • Enter Amount: Enter the desired deposit amount.
 • Complete Transaction: Follow the prompts to complete the transaction.

Withdrawing Winnings from Thepokies76.net: Your Victory, Your Choice

When it’s time to enjoy your winnings, here’s how to initiate withdrawals:

 • Visit Cashier: Access the cashier section of your account.
 • Choose Withdrawal: Select the withdrawal option.
 • Select Method: Choose your preferred withdrawal method.
 • Enter Amount: Specify the withdrawal amount.
 • Complete Request: Follow the prompts to complete the withdrawal request.

Security Measures for Financial Transactions: Your Peace of Mind

Rest assured that your financial transactions are safeguarded with advanced security measures, ensuring your sensitive information remains confidential.

Timely Transactions: Swift and Efficient

Thepokies76.net is committed to providing swift and efficient transactions, ensuring you receive your winnings promptly.

Thepokies76.net Mobile Casino Overview: Gaming on the Go

In today’s fast-paced world, convenience and flexibility are paramount. Thepokies76.net understands this, which is why we’ve optimized our casino to provide an exceptional gaming experience on mobile devices.

Accessing the Casino on Smartphones and Tablets

Gone are the days of being tied to a desktop computer for your gaming adventures. With Thepokies76.net’s mobile casino, you can enjoy your favorite games anytime, anywhere, directly from your smartphone or tablet. Whether you’re commuting, waiting for a friend, or simply relaxing on your couch, the casino is always at your fingertips.

Compatible Devices and Operating Systems

We believe in inclusivity, which is why Thepokies76.net’s mobile casino is designed to be compatible with a wide range of devices and operating systems. Whether you’re an Android enthusiast or an Apple aficionado, you can access the casino without any hitches. Our mobile platform is optimized to ensure seamless gameplay on various screen sizes, from compact smartphones to larger tablets.

Mobile Gaming Experience and Features

When you access Thepokies76.net’s mobile casino, you’ll experience a seamless transition from the desktop version. Our user-friendly interface ensures that you can easily navigate through game categories, promotions, and account settings. The graphics and animations are crisp and vibrant, capturing the essence of the games in all their glory.

Quick and Easy Navigation

Navigating the mobile casino is a breeze. Our intuitive layout ensures that you can find your favorite games, access your account details, and explore promotions with just a few taps. The minimalist design optimizes space, making the most of your device’s screen real estate.

Effortless Gameplay

Thepokies76.net is committed to providing a smooth and enjoyable gaming experience. Our mobile platform is designed to handle the demands of modern casino games, ensuring that you can enjoy seamless gameplay without any lags or interruptions.

Instant Access to Games

With a vast library of over 2000+ games at your disposal, you can explore a variety of genres and themes directly from your mobile device. From slots and table games to video poker and specialty games, the options are endless. Thepokies76.net’s mobile casino guarantees that you’ll never run out of entertainment options.

Security and Privacy on Mobile

We understand the importance of security when it comes to mobile gaming. Just like the desktop version, Thepokies76.net’s mobile casino employs the latest encryption technologies to safeguard your personal and financial information. Your data is encrypted during transmission, ensuring that your privacy remains intact.

A Responsive Customer Support Experience

Should you encounter any issues while enjoying Thepokies76.net’s mobile casino, our customer support team is here to help. Access our support services through live chat, email, or phone, and receive prompt assistance no matter where you are.

The Future of Gaming: Anytime, Anywhere

Thepokies76.net’s mobile casino isn’t just a convenience; it’s a glimpse into the future of gaming. With the ability to play your favorite games on the go, you’re no longer limited by location or time. Whether you’re on a break at work, traveling, or simply relaxing at home, the thrill of the casino is right there in your pocket.

In conclusion, Thepokies76.net’s mobile casino offers a seamless and captivating gaming experience that goes beyond boundaries. With compatibility across devices, a user-friendly interface, and top-notch security, we’re committed to delivering the excitement of the casino to your mobile device. Experience the future of gaming today with Thepokies76.net Australia Casino’s mobile platform.

Customer Support: Your Assistance Partner

Thepokies76.net’s dedicated support team is here to assist you every step of the way.

Contacting Thepokies76.net Customer Support

Reach out to us through various support channels:

 • Live Chat: Instant assistance for quick queries.
 • Email: Send us an email for comprehensive support.
 • Phone: Call our support hotline for direct assistance.

Resolving Account or Technical Issues: Expert Solutions

Encountering account or technical issues can be frustrating, but at Thepokies76.net, you’re not alone. Our dedicated support team is equipped with the knowledge and expertise to swiftly address any concerns you may have. Whether you’re facing login difficulties, experiencing gameplay glitches, or need assistance with account settings, our support representatives are just a click or call away.

24/7 Support: Our commitment to your satisfaction knows no time constraints. We offer round-the-clock support, ensuring that you can get help whenever you need it, no matter your time zone.

Prompt Solutions: We understand that time is of the essence, especially when it comes to your gaming experience. Our support team is dedicated to providing prompt and efficient solutions, minimizing any disruptions to your gameplay.

Comprehensive Assistance: No problem is too big or small for our support team. From minor technical glitches to more complex account issues, we’re here to guide you through every step of the resolution process.

Responsible Gambling: Your Well-Being Matters

At Thepokies76.net, we are deeply committed to promoting responsible gambling. We believe that gaming should always be an enjoyable and safe form of entertainment, and our responsible gambling initiatives reflect this commitment.

The Importance of Responsible Gambling

Responsible gambling is the cornerstone of a positive gaming experience. It ensures that gaming remains a source of entertainment and fun, rather than leading to negative consequences. By promoting responsible gambling, we aim to create an environment where players can indulge in their favorite games while maintaining a healthy balance.

Setting Gambling Limits and Self-Exclusion Options

Your well-being is paramount to us. That’s why we provide tools that allow you to set limits on your deposits, bets, and losses. By taking control of your gaming habits, you can enjoy the excitement of the casino while ensuring that it remains within your budget.

Deposit Limits: Set limits on how much you can deposit in a given timeframe, allowing you to manage your spending effectively.

Bet Limits: Define maximum bet limits per game, ensuring that you don’t exceed your comfort zone.

Loss Limits: Put a cap on your losses, preventing any unexpected financial strains.

In addition to setting limits, we offer self-exclusion options. If you feel the need to take a break from gaming, our self-exclusion feature allows you to temporarily suspend your account. This empowers you to step away from gaming if you believe it’s in your best interest.

Identifying and Addressing Gambling Addiction

If you suspect that your gaming habits are becoming problematic, seeking help is a sign of strength. Thepokies76.net provides resources to help you identify and address potential gambling addiction.

Self-Assessment Tools: We offer self-assessment questionnaires that allow you to evaluate your gaming behavior and determine if you may be at risk.

Access to Support: If you recognize signs of gambling addiction, our support team is available to provide guidance and assistance. Whether it’s recommending professional help or offering strategies to regain control, we’re here to support you.

Resources for Seeking Help and Support: You’re Not Alone

If you or someone you know is struggling with gambling addiction, remember that you’re not alone on this journey. Thepokies76.net provides access to external resources that specialize in gambling addiction support.

Helplines: We provide contact information for helplines and organizations that offer confidential support and guidance.

Counseling Services: If you’re seeking professional help, we can direct you to qualified counselors who specialize in gambling addiction.

Community Support: Engaging with others who have faced similar challenges can provide a sense of camaraderie. We can guide you toward online communities and forums where you can share experiences and receive advice.

About Us: Thepokies76.net’s Commitment to Excellence

Thepokies76.net is more than just a casino; it’s a commitment to delivering excellence in every aspect of your gaming experience.

Background Information about Thepokies76.net

Our journey in the world of online gaming began with a vision to create a platform that offers not only thrilling games but also a safe and responsible environment for players. We’ve come a long way since our inception, continually evolving to meet the needs and expectations of our players.

Mission and Values of the Casino: Our Driving Force

At the heart of Thepokies76.net is a mission to provide outstanding gaming experiences that prioritize integrity, innovation, and player satisfaction. We believe that these values are the driving force behind every decision we make, ensuring that you receive nothing but the best.

Licensing and Regulatory Information: Your Assurance

You can trust that Thepokies76.net operates under proper licensing and adheres to stringent regulatory standards. This commitment to compliance ensures that your gaming experience is secure, fair, and transparent.

Privacy Policy and Terms of Service: Your Rights and Responsibilities

Exploring Thepokies76.net goes beyond the games; it’s about understanding your rights and responsibilities as a player. Our privacy policy outlines how we handle your data, ensuring your privacy is always respected. Additionally, our terms of service provide clear guidelines for responsible gaming conduct and interactions within our community.

In conclusion, Thepokies76.net is more than just a casino; it’s a holistic gaming platform that prioritizes your well-being, offers exceptional experiences, and upholds the highest standards of integrity. From addressing technical issues to promoting responsible gambling and providing comprehensive resources, our commitment is to ensure that your journey with us is rewarding, safe, and enjoyable.

Frequently Asked Questions and Answers: Your Queries Addressed

What happened to thepokies net site can’t login?

Most likely the site was blocked by the Australian Supervisory Authority that regulates gambling on the Internet.

How Do I Sign Up at Thepokies76.net?

Signing up at Thepokies76.net is a straightforward process. Follow these steps to get started:

 • Visit the Website: Open your web browser and go to Thepokies76.net.
 • Click “Sign Up”: Look for the “Sign Up” button and click on it.
 • Provide Information: Fill in your personal details, including your name, email address, and date of birth.
 • Choose a Username and Password: Select a unique username and create a strong password.
 • Verify Your Email: Check your inbox for a verification email and follow the instructions to complete the process.
 • Log In: Once your email is verified, log in to your new account and start exploring.

What Bonuses Does Thepokies76.net Offer?

Thepokies76.net takes pride in offering a variety of bonuses to enhance your gaming experience:

 • Welcome Bonus: Enjoy a 100% match bonus up to $500 and receive 100 free spins.
 • No Deposit Bonus: Get $10 for signing up on mobile, with no deposit required.
 • Daily Bonuses: Discover a range of daily bonuses that keep the excitement going.
 • Loyalty Programs: Earn rewards as you play and climb loyalty tiers.
 • VIP Rewards: Unlock exclusive benefits and rewards as a VIP player.

What Payment Methods Can I Use?

Thepokies76.net offers a range of secure and convenient payment options for both deposits and withdrawals:

 • Visa and MasterCard: Swift and secure credit card transactions.
 • PayID: Simplify your transfers with this convenient option.
 • BTC (Bitcoin): Embrace the future with cryptocurrency transactions.

Are My Transactions Secure?

Absolutely. Thepokies76.net employs state-of-the-art security measures to ensure that your transactions are protected. Advanced encryption and secure payment gateways are used to safeguard your financial information.

Can I Access Thepokies76.net on My Mobile Device?

Yes, you can enjoy the thrill of Thepokies76.net’s casino games on your mobile device. The casino is fully optimized for both Android and iOS platforms, offering a seamless gaming experience on the go.

Is Customer Support Available? How Can I Contact Them?

Customer support is readily available to assist you with any inquiries or issues you may have. You can reach out through multiple channels:

 • Live Chat: Instantly chat with a support representative for quick assistance.
 • Email: Send an email to the provided support email address for comprehensive help.
 • Phone: Call the support hotline for direct assistance.

How Can I Address Account or Technical Issues?

If you encounter any account or technical issues, don’t hesitate to reach out to Thepokies76.net’s support team. They are well-equipped to provide expert solutions and ensure your gaming experience remains smooth.

Why Is Responsible Gambling Important?

Responsible gambling ensures that gaming remains a safe and enjoyable form of entertainment. It helps prevent excessive spending and promotes a healthy gaming attitude.

How Can I Set Gambling Limits?

Setting gambling limits is easy. Access your account settings and define limits on deposits, bets, and losses to stay in control of your gaming budget.

What Should I Do If I Suspect Gambling Addiction?

If you suspect a gambling addiction, it’s crucial to seek help. Thepokies76.net provides resources and support to address gambling addiction, including self-exclusion options and helplines.

What Are The Licensing and Regulatory Details?

Rest assured that Thepokies76.net operates under proper licensing and adheres to strict regulatory standards. This ensures a safe and fair gaming environment for all players.

Where Can I Find The Privacy Policy and Terms of Service?

You can find detailed information about our privacy policy and terms of service on Thepokies76.net’s official website. It’s essential to read and understand these policies to know your rights and responsibilities as a player.

In conclusion, Thepokies76.net Australia Casino is your gateway to a world of thrilling gaming experiences. From exciting bonuses and a diverse game collection to secure payments and responsible gambling practices, we’re committed to providing you with an unforgettable journey. Embark on your adventure today and discover all that Thepokies76.net has to offer.

מכללות שוק ההון

הבוגרים
מספרים
על
הקורס...

לקוחות מספרים על התהליך

קודם
הבא

הבלוג של SKILLS 

למידה הינה הצעד הראשון להצלחה 

Frame 3
"זה עסקים תשאיר את הרגשות שלך בדלת" 
ג'ורדן בלפורט
Frame 2
"אם אתם רוצים להצליח, תמצאו מישהו שהשיג את התוצאות הרצויות ותעתיקו בדיוק את מה שהוא עשה, כך תשיגו את אותן תוצאות".
טוני רובינס
Frame 4
"שוק ההון הוא כלי להעברת כספים מחסרי סבלנות לבעלי סבלנות" 
וורן באפט

למידע נוסף בנושא

האם אנחנו לפני פיצוץ הבועה

שלב העובדות מכפילי הרווח: מכפילי הרווח בשוק הם מהגבוהים שהיו אי פעם. (על מכפיל רווח ניתן לקרוא בבלוג שלנו בשם איך וורן באפט יודע איפה להשקיע) בעבר מכפיל הרווח הנורמלי למניה עמד על 15-17. בעידן של היום בגלל שיש הרבה יותר משקיעים בשוק גם מכפיל רווח של 30 נחשב נורמלי. מכפילי הרווח היום גדולים משמעותית מהנורמה מה שמייצג לנו שהחברות לא נסחרות לפי השווי האמיתי שלהן, חברות בכל רחבי העולם נסחרות בשווי שוק מנופח כמה וכמה ממה שהוא אמור להיות.

איך לצאת לפנסיה עם תיק בשווי 2 מיליון ₪

האם הפנסיה באמת שווה? רוב האנשים חוסכים כל חייהם לפנסיה דרך חברות הביטוח השונות שמנהלות עבורנו את הכסף. חברות הביטוח משקיעות עבורנו את הכספים תחת רגולציה מכבידה וחוקים נוקשים ולעיתים קרובות החברות הללו מצליחות לייצר תשואה של כמה אחוזים בודדים בשנה. במידה ונדע איך להשקיע את הכסף בעצמנו נוכל ליצור תשואה גבוהה הרבה יותר מכל קרן השקעות. כך טען וורן באפט.

איך לייצר הכנסה פסיבית

לפני שנתחיל להסביר לכם איזה אופציה קיימת להכנסה פסיבית, נגיד את זה בקול רם. כולנו היינו רוצים לחיות טוב יותר מבלי לעבוד קשה יותר, אך אם קיימת האופציה למה לא כולם עושים את זה אתם בטח שואלים?! האופציה קיימת וזה נכון לא כולם עושים את זה מסיבה אחת פשוטה, הם מעולם לא רכשו שום ידע פיננסי והפחד לצאת מאזור הנוחות ולסכן כסף שעבדת קשה בשבילו באמת מצריך קצת אומץ וקצת ידע האם זה שווה את זה בואו נגלה.

מעוניינים להתחיל לסחור במניות? חושבים שלהתעסק עם כסף זה הצד החזק שלכם? קורס שוק ההון הוא כנראה הדבר המתאים ביותר בשביל אנשים כמוכם. היום במיוחד בעידן הדיגיטלי שהכל קורה כל כך מהר וניתן להתעדכן בכל דבר שקורה בעולם המסחר והמניות דרך הטלפון הנייד והאפליקציות השונות בתחום, לימודי שוק ההון יכולים להוות אפשרות מעולה ומהירה לפתוח בקריירה מזהירה ומצליחה לאנשים המתאימים. אצלנו במכללת skills תוכלו לרכוש את כל הידע התיאורטי וההתנסות המעשית בתחומים השונים בשביל להפוך לתותחים בעולם המסחר.

מה אנחנו מציעים לכם בלימודי קורס שוק ההון?

 • קורס שוק ההון למתחילים- כאן מתחילים מההתחלה ומלמדים את המתלמדים את כל הבסיס החיוני כיצד להפוך לסוחר מיומן שיודע איך להתמודד מול כל סיטואציה בעולם הסחר האמיתי. זה לא רק ידע, זה פיתוח של האופי הייחודי לענף שלנו.
 • קורס סודות העשירים – הקניית אסטרטגיות, התנהגויות ודרכי חשיבה אזוטריים שמאפיינים אנשים שהצליחו בחיים והפכו לעשירים בזכות תכונות מיוחדות הנלמדות בקורס זה.
 • קורס מסחר יומי מתקדם – כאן יוקנו לכם כל הכלים כיצד להתנהל על בסיס יום יומי, שעה שעה, דקה דקה. בעולם המסחר כל שניה חשובה ובכל רגע יכולה לקרות תקרית דרמטית ומכריעה על תיקי ההשקעות והמניות. כיצד לנצל את כל זה? כל זה יילמד בקורס זה.
 • קורס אימון מנטלי למסחר – לימודי שוק ההון זה לא רק לקרוא על התחום ולשנן חומרים סתם כך, מדובר בפיתוח של עוצמות אישיות ואופי ייחודי לסוחרים מצליחים. כאן יילמדו כל התכונות שאתם צריכים לסגל לעצמכם ולרכוש על מנת להפוך למנצחים.

קורס שוק ההון – אצלנו יש תוצאות

אם גם לכם זורם חזק בדם הרצון לסחור בשוק ההון, אצלנו תמצאו את מקומכם. בוגרי המכללה יכולים לספר על ההצלחה הפרטית של כל אחד ואחד מהם בתחומי שוק ההון השונים, ההתברגות שלהם בתפקידי מפתח בחברות שונות וכעצמאיים שיודעים איך לנהל את הדברים בצורה הכי מקצועית וטובה שיש. מייסדי מכללת skills הינם בוגרי יחידות מובחרות בצה”ל שמלאו תפקידי מפתח חשובים והתקדמו בעולם המסחר ושוק ההון, והם בהחלט יכולים להעביר אליכם את מלוא הידע והניסיון שהם צברו במרוצת השנים ובמהלך התנסותם בתחומים המגוונים בארץ ובעולם.

חושבים על להתחיל לימודי שוק ההון? מרגישים שלהתעסק עם כסף ומניות זה בידיים שלכם? אצלנו במכללת skills תוכלו לרכוש הכשרה מקיפה ויסודית בעולם הפיננסי ולהתחיל להיות עצמאיים בשוק ההון! רק אצלנו תוכלו להתחיל ללמוד ובמקביל לקראת סיום לימודיכם אפשר להתחיל כבר להתנסות ממש עם כסף אמיתי בבורסה. סוחר מניות עצמאי זה לא רק ידע, זה הרבה אופי בעל קשיחות ועוצמות שלא מתפשרות ולא מתקפלות אל מול הלחצים הרבים והאתגרים היום יומיים שפוקדים את כל מי שעוסק בשוק ההון. לשם כך אנחנו פה כדי להדריך אתכם!

למי מתאים לימודי שוק ההון

לימודי שוק ההון יכולים להתאים להמון אנשים שמתעניינים במסחר מקוון ובבורסה ויש להם ראש אנליטי וצורת חשיבה מסודרת ומאורגנת. היום בעידן הטכנולוגי אנחנו חשופים כל הזמן בצורה מאוד ישירה ומהירה לתנודות בעולם הפיננסי. כל מי שיש לו מכשיר חכם יוכל להיכנס דרך האפליקציות והאתרים השונים ולהיות חשוף לתנודות של מניות וניירות הערך השונים. אנחנו כאן כדי ללמד את הסטודנטים שלנו כיצד לזהות הזדמנויות ולנצל את המשאבים הקיימים בעולם הטכנולוגי והפיננסי ולתעל אותם לרווחים יפים ויציבים.

 • הקורסים השונים המוצעים במכללה שלנו מתאימים לאנשים שרוצים להצליח ובגדול בעולם המסחר.
 • ההצלחה תלויה הרבה מאוד בהתמדה מתמשכת, ביכולת עמידה באתגרים ובנכונות שלכם להשקיע את כל כולכם לתחום.
 • מבחינה טכנית, כל מה שעליכם לרכוש זה מחשב ו/או טלפון עם חיבור לרשת האינטרנט, חשבון מסחר מהבנק או לחלופין פלטפורמת מסחר. כל השאר עלינו.
 • חוששים? זה בסדר גמור. כל ההתחלות קשות. אך מי שמוכן לעשות את הצעד יראה תוצאות ובגדול.

לימודי שוק ההון בידיים שלכם

חושבים שיש לכם את כל מה שצריך על מנת להפוך לסוחרים עצמאיים אלופים? מקומכם אתנו. בואו למכללת skills וגם אתם תוכלו תוך זמן קצר להפוך לסוחרים מעולם בשוק ההון עם ידע נרחב בכל הפלטפורמות הקיימות, בהכרת כל הטכניקות והשיטות למסחר יעיל והתנהלות פיננסית נכונה. למכללה יש כבר בוגרים רבים שהצליחו להשתלב היטב בעולם העסקים והמסחר. חופש ועצמאות כלכלית זה חלום בר השגה. גם אתם יכולים להיות שם אם רק תרצו באמת.

רוצים לשמוע על קורס השקעות בשוק ההון? מסחר במניות וניירות ערך מושך אתכם? אצלנו במכללת skills תוכלו לקנות את כל הידע והכלים, כדי להפוך להיות משקיעים מצליחים על הצד הטוב ביותר. בעידן בו כולם חשופים לעליות וירידות בשוק ההון, אפשר ללכת לאיבוד בקלות. רק הכנה מלאה של לימוד אינטנסיבי, התנסות בסימולציות מסחר ולמידה מסיפורי הצלחה של סוחרים שכבר עברו את התהליך יכול להכין אתכם בצורה הטובה ביותר לשוק המסחר בשוק ההון. אצלנו עושים את זה ועוד הרבה על מנת להבטיח לכם הצלחה בתחום כעצמאיים.

מה לומדים בתוך קורס השקעות בשוק ההון

 • מכללת skills מציעה מגוון מסלולים וסוגי התמחות שונים הקשורים לניהול השקעות וביצוע מסחר במניות תוך הקניית שיטות ואסטרטגיות שימושיות. תלמדו דרך קורסי מבואות ובסיס את כל המושגים הרלוונטיים וכך תעשו את הצעדים הראשונים שלכם בתחום.
 • חשוב לא רק ללמוד על הנייר אלא גם לבצע ממש. אצלנו תוכלו לבצע סימולציות והדמיות של מסחר אמיתי במניות וביצוע עסקאות שונות המדמות סיטואציות אמיתיות.
 • חשוב ללמוד מהעבר מהמומחים בשוק המסחר. אנחנו נלמד אתכם דרך סוחרים ומשקיעים שכבר עשו את הדרך להצלחה ורק רוצים ללמד אתכם את כל הידע והניסיון שהם כבר רכשו שהקנו להם הצלחה בתחומם.
 • לידיעה חשיבות בפני עצמה, אך יותר מכך חשוב להיות מוכנים מנטאלית. אצלנו יש קורס ייחודי שיקנה לכם ביטחון ותכונות אופי המאפשרות לכם להשתלב היטב בשוק המסחר המקוון ויכין אתכם נפשית ומטלית לעולם התוסס רווי המתחים והאתגרים היומיומיים.
 • בקורס סודות של עשירים תלמדו כיצד חושבים עשירים ומה מביא אותם להיות כאלה. רק דרך חינוך פיננסי נכון ובריא אפשר לבוא לכדי הצלחה ולגרוף רווחים משמעותיים שלא מלמדים בשום מקום אחר.

קורס השקעות בשוק ההון לאנשים המשקיעים מרצונם

מכם לא נדרש דבר מלבד הרצון והמוטיבציה להצליח ולהתקדם בעולם המסחר וההשקעות בשוק ההון. קורס השקעות בשוק ההון מתאים לכל מי שרוצה לפרוץ בתחומו ולהפוך ליזם וסוחר עצמאי מצליח שיודע כיצד לקרוא את מצב השוק ולבצע עסקאות בזמן הנכון ובמינון הנכון. חושבים שזה מתאים לכם? בואו לשיחת התייעצות ותקבלו את כל הפרטים הרלוונטיים. מכללת skills מוכנה לקראתכם.

מי שחושב להתחיל קורס בשוק ההון כדאי לו מאוד לקרוא את המאמר הבא. בעולם בו כל אחד מעודכן בהמון מידע לגבי שוק ההון והשינויים הדרסטיים המתנהלים במניות בבורסה, כל אחד יכול בקלות מאוד ללכת לאיבוד ללא הדרכה והכשרה נכונה. אנשים עלולים לטעות כשהם עושים רכישה של מניות וביצוע עסקאות שנראות למראית העין זוהרות אך הם לא מבוצעות כראוי ובחישוב מדויק וקפדני. אצלנו, במכללת skills תוכלו לרכוש את כל הכלים התיאורטיים והמעשיים בהשתלבות בצורה נכונה ויסודית בעולם המסחר ולהצליח בגדול.

קורס בשוק ההון – מה זה כולל?

קורס בשוק ההון מתאים לאנשים שיודעים לקרוא את המציאות הפיננסית היומיומית בצורה נכונה, מהירה ומקיפה ויודעים גם לנקוט בצעדים ופעולות מחושבות ומתוכננות היטב. מסחר בשוק ההון זו אומנות המצריכה המון חשיבה ואסטרטגיות פעולה נכונות. אנחנו כאן כדי ללמד אתכם את כל הידע, הטכניקות, הפלטפורמות והשיטות השונות על מנת להצליח בתחומי המסחר השונים שהעולם הדיגיטלי מציע.

 • למי זה מתאים – לכל אחד שיש לו ראייה פיננסית בסיסית בריאה ורוצה להצליח כסוחר עצמאי בשוק ההון.
 • מה צריך בשביל להתחיל- לא צריך הרבה ידע קודם או הכשרה כלשהי. אם יש לכם את הזיקה לתחום, בואו עם מחשב או טלפון עם גישה לרשת האינטרנט ופלטפורמת מסחר נגישה.
 • איך מתקיימים השיעורים – השיעורים מועברים גם בצורה פרונטלית וגם באונליין מהבית. השיעורים מתקיימים ברמת גן, רחוב ז׳בוטינסקי 5 בקרבה לרכבת, והשיעורים אונליין מתקיימים דרך אפליקציית ZOOM.
 • מתי מתחילים לראות תוצאות- זה תלוי אך ורק בכם וברצון שלכם להצליח ולהאיץ תהליכים. בהחלט ניתן תוך כדי למידה בקורס לפתוח חשבון מסחר בדמו ולהתחיל לצעוד את הצעדים הראשונים בשוק ההון. אנחנו גם כמובן ננחה אתכם ונוביל אתכם לכיוון הזה בהתאם לקצב ההתקדמות האישי של כל אחד.

רוצים להצליח בגדול? התחילו ללמוד קורס בשוק ההון

אתם תבואו מוכנים נפשית ומנטלית לבצע שינוי חשיבה בכל הנוגע לתפיסה הפיננסית שהכרתם עד היום, ועם הרצון להשקיע ולהצליח בענק, ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. מכללת skills הוקמה על מנת להנחיל את הידע והניסיון עתיר השנים וההצלחה לכמה שיותר ישראלים. אנחנו מאמינים שחינוך כלכלי נכון וחכם אינו אמור להיות נחלת יחידים. גם אתם יכולים להצליח.

חשבתם פעם על לסחור במניות? מרגישים שיש לכם את זה עם כסף? שוק ההון קורס מקיף ויסודי ינחיל לכם את כל הכלים על מנת להפוך לסוחרים מוצלחים ומזהירים. היום בעולם המתקדם טכנולוגית ועם גישה לאינטרנט בכל מקום ובכל זמן’ הידע סביב העולם הפיננסי הופך להיות מבלבל ומחריד למי שלא עושה הכנה נכונה. בקלות ניתן ליפול בפח ולבצע רכישה של מניות ובבוקר למחרת לגלות שיש לכם הפסדים גדולים. רק הכשרה פיננסית נכונה במכללת skills תלמד אתכם כיצד לקרוא נכון את מפת הבורסה ולהתנהל בתחום שוק ההון בצורה חכמה, זהירה ומוצלחת.

שוק ההון קורס – זה מה שאנחנו מציעים לכם

 • לימודי שוק ההון למתחילים- בקורס זה תלמדו את כל הבסיס הרחב והמעמיק הנדרש על מנת להפוך לסוחרים מתחילים. תלמדו את כל הידע התאורטי של איך הבורסה עובדת, על פי מה מחושבות המניות, מה משפיע על תנודות העלייה והירידה שלהן בשוק ועוד.
 • ללמוד את סודות העשירים – כאן תלמדו איך חושבים עשירים ומה גורם להם להצליח כל כך בכל דרך שהם עושים. מדובר בהקניית אסטרטגיות חשיבה והתנהלות נכונה שלא לימדו אתכם בבתי הספר. כאן לומדים מניסיונם ומחוויותיהם של ידוענים עשירים בתחומים שונים מכל העולם.
 • לימודי מסחר יומי מתקדם – במסגרת הקורס תלמדו בין היתר על מבוא למסחר יומי, הכרת הפלטפורמות השונות המוצעות לסוחרים, פקודות שונות למסחר, הכרת האסטרטגיות והטכניקות היעילות ביותר למסחר, הכנה מנטלית. וטיפים מסוחרים שהצליחו ועוד.
 • קורס אימון מנטלי למסחר – כאן תעברו אימון לפני השקעה, תלמדו איך לצבור ביטחון בעולם המסחר, כיצד לקבוע יעדים ומטרות ברות השגה ועוד.

מחפשים שוק ההון קורס? אצלנו רואים תוצאות ודאיות

זורם בכם הרצון להשקיע ולהצליח בשוק ההון? כל מה שדרוש מכם זו מוטיבציה והיכולת להתמיד ולעמוד בלחצים ואתגרים יומיומיים הקשורים לירידות ועליות בשוק ההון וכל המשתמע מכך. מכללת skills תדאג להקנות לכם את כל הידע והכלים הדרושים לכם על מנת להצליח בענק בכל אפיקי ההתקדמות הרלוונטיים ביותר עבורכם. המכללה כבר הוציאה מבין שורותיה עשרות רבות של סוחרים מוצלחים ששוחים בקלות בעולם הפיננסי ובשוק ההון התוסס והרווי פוטנציאל רווחים ענק.

היום יש המון אנשים שמתעניינים בשיעורי עליה וירידה של מניות. עם קורס שוק ההון מחירים, אפשר בהחלט ללמוד כיצד לבצע עסקאות משתלמות בצורה חכמה ויעילה. חושבים ללמוד בקורס למסחר מניות? אצלנו במכללת skills תוכלו לקבל את כל הכלים על מנת להפוך לסוחרים מיומנים בשוק ההון. אצלנו תקבלו את כל הידע והניסיון מההתחלה ועד לנושאים מתקדמים שהופכים אתכם מחובבנים למקצוענים באחד מהתחומים הכי לוהטים של השנים האחרונות.

קורס שוק ההון מחירים – מה כלול בפנים?

קורס שוק ההון מחירים נוחים למתאימים, יכול להתאים לאנשים שיש להם זיקה כלכלית לתחום הפיננסי – כיצד להתנהל חכם מבחינה כלכלית וכיצד לבצע עסקאות במגוון פלטפורמות לעסקים ולסחר במניות. היום כל אחד יכול לבצע עסקאות אך ללא ידע מתאים ניתן להפסיד הרבה מאוד כסף.

 • למי הקורסים מתאימים?– אם יש בכם את הרצון להשקיע ולהפוך לסוחרי מניות מקצועיים, אתם יכולים להיות בפנים.
 • למה כדאי ללמוד את הקורסים המוצעים? היום יותר מתמיד ניתן להיחשף בצורה קלה ומהירה דרך הטלפון החכם והמחשב האישי בתנודות בשוק ההון ולהיות מעודכנים בכל עת במצב המניות, ובהתאם לכך לנקוט בצעדים כמו קניה ומכירה של מניות בזמן הנכון.
 • האם צריך ידע וניסיון קודם? לא. כל אחד מעל גיל 18 יכול לבוא לקורס ולפתוח חשבון מסחר באחד מפלטפורמות המסחר הפופולריות היום.
 • תכלס איך מרוויחים כאן? במגוון המסלולים של שוק ההון אפשר להרוויח כסף והרבה דרך קנייה ומכירה של מניות במינונים הנכונים ובזמן הנכון. אצלנו במכללה תלמדו איך בדיוק לעשות את זה וכל הפרמטרים הרלוונטיים.

סוחרים ורוצים להרוויח? קורס שוק ההון מחירים

קורס שוק ההון מחירים שווים ביותר לנרשמים בהקדם. אצלנו תהיו בנבחרת המנצחים שיודעים איך לעשות כסף במגוון האפשרויות שהעידן הטכנולוגי החדיש מציע לכם. אצלנו תלמדו דרך סוחרים ומשקיעים מנוסים שמגיעים מתוך השטח ובעלי ניסיון עשיר במגוון תחומי המסחר. אצלנו לומדים לא רק איך לסחור בשוק ההון אלא איך להפוך לסוחר מוכשר דרך שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות, ניצול הזדמנויות, שימוש באסטרטגיות פעולה וטכניקות מסחר מהטובות בתחום. אם גם בכם זורם הרצון להצליח בתחום, בואו אלינו ואנחנו כבר נדאג לסדר לכם קריירה מצליחה.

error: Content is protected !!

ברוכים הבאים

לקבלת יעוץ חינם השאירו פרטים -